נועם קוריס משרד עורכי דין ומגשרים טל'-077-7060058

יום ראשון, 29 בנובמבר 2015

זכות הירושה של בן זוג מאת משרד עו"ד נועם קוריס...

בס"ד

זכות הירושה של בן הזוג

מאת מאיר סגל ממשרד עו"ד נועם קוריס ושות'

סעיף 11 לחוק הירושה קובע מה חלקו של בן הזוג בעיזבון כיורש עפ"י דין. לרוב החלק המגיע ליורש מהעיזבון מחושב לאחר ניכוי חובות העיזבוןוזאת לתעודה כי אייל אלי סיים את הכשרתו בקורס לבוררים
נכתב על ידי <a href="https://www.articles.co.il/author/35416">אלי אייל בורר כיוונים חדשים

</a>
המכון להשתלמות עורכי דין של לשכת עורכי הדין בישראל
תעודה
הננו לאשר בזה, כי
מר אייל אלי
השתתף/ה בהשתלמות תעודה
הכשרת בוררים
שהתקיימה בין התאריכים: 28.4.10 עד 14.7.10 (40 שעות אקדמיות) 
עו"ד יורי גיא-רון                עו"ד יוסי מנדלסון                עו"ד ארנה לין
ראש לשכת עורכי הדין            יו"ר המכון                        יו"ר המכון

המכון הישראלי 
לחוות דעת
עדים מומחים ובוררים
                        וזאת
                      לתעודה
                        כי
                      אייל אלי
סיים את הכשרתו בקורס לבוררים שנערך מטעם המכון הישראלי לחוות דעת מומחים
היום הזה כ"ה לחודש אדר ב'  לשנת תשע"א 
31 מרץ 2011 
כב' השופט (בדימוס)             עודד לופט, עו"ד
אורי שטרוזמן                          מנהל
מקור המאמר:<a href='http://www.articles.co.il/article.php?id=129852'> articles.co.il</a>